MÅTTBANDET - START

Nya avskrivningsregler för bostadsrättsföreningar 2014

Statliga Bokföringsnämnden (BFN) www.bfn.se har beslutat att så kallade progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar inte längre får användas. En progressiv avskrivning innebär att avskrivningen av byggnadens värde är låg eller obefintlig i början av den tekniska livslängden, därefter ökar avskrivningen med tiden. BFN’s beslut innebär att bostadsrättsföreningar i fortsättningen måste skriva av byggnaderna med samma procentuella belopp varje år.

I Brf Måttbandet har vi hittills tillämpat en progressiv avskrivningsplan som innebär plus 2 procent per år, motsvarande inflationen. Hur avskrivningsplanen ska se ut från 2014, då de nya reglerna införs, måste noga bedömas utifrån vår långsiktiga plan för framtida underhåll och investeringar. Avgiftshöjningar kan eventuellt bli nödvändiga.

Comments are closed.