MÅTTBANDET - START

Nyårsbrev 2022

Snart lägger vi 2022 bakom oss och ett nytt år tar sin början.

Det har varit ett sorgligt år med krig, inflation, elbrist och räntehöjningar. Både privatpersoner, företag och föreningar känner av de ekonomiska konsekvenser som förändringarna i vår omvärld har inneburit och även vår bostadsrättsförening befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Vi är i färd med att lägga sista handen vid budgeten för 2023. Efter flera år med kostnadstunga projekt planeras inga större investeringar den närmaste tiden. Vi hoppas kunna ha ett ekonomimöte för intresserade medlemmar litet längre fram, då vi går igenom budgeten för 2023 och årsredovisningen för 2022. 

Vid förra årsskiftet bytte vi förvaltare till Fastighetsägarna. Bytet har inte gått helt friktionsfritt och fortfarande finns det förbättringspotential. Vi ser fram emot en bättre leverans under 2023.

Under året har vi ändå flera ljuspunkter att glädjas åt. Våra nya portar installerades under hösten och de blev ett lyft för våra fastigheter.  I december hölls ett informationsmöte om portprojektet där alla fick komma till tals och framföra sina synpunkter. Vi tackar alla som ville delta. Samtal pågår med staden om en höjning av marknivån av Magnus Ladulåsgatans trottoar. Den har under årens lopp sjunkit och trösklarna i portarna mot gatan blir svårforcerade för personer med rullstol.

Som vi tidigare meddelat byggs tre nya lägenheter i den tidigare kontorslokalen på Magnus Ladulåsgatan 25. Projektet drivs av Gleipnergruppen och det är också de som kommer att hantera försäljningen av lägenheterna. Hela processen från ax till limpa kommer ta ca 6 månader.

OVK, radonmätning och energideklaration (D) är på plats.  

Vi har tecknat avtal med Tele2 om fortsatt kabel-tv. Eftersom vi är ett sk Comhem/Tele2-hus har vi därmed tillgång till Tele2:s hela grundutbud med flera extra kanaler. 

Med detta återstår bara att önska alla medlemmar och hyresgäster ett riktigt gott nytt år!

Hälsningar,

Styrelsen

Comments are closed.