MÅTTBANDET - START

Nycklar

För närvarande är lägenhetsnycklar och nycklar till allmänna utrymmen kopieringsskyddade. Det betyder att kopiering endast kan ske hos föreningens låssmed: Låsmakarna på Högbergsgatan 85.

Ta med nyckeln som ska kopieras, legitimation samt kopia av hyres- eller överlåtelseavtal.

Föreningen har beslutat om att byta lås system för portar och allmänna utrymmen under 2011. Till det nya elektroniska systemet kommer även att finnas möjlighet att boka tvättstugor och andra gemensamma lokaler via internet, bokningstavlor och mobiltelefoner. För mer information se föreningens hemsida.

Comments are closed.