MÅTTBANDET - START

Brf Måttbandet

Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm består av medlemmar som bor i tre fastigheter:

  • Måttbandet 1 med adresserna Timmermansgränd 1 och 3 samt Magnus Ladulåsgatan 25 och 27,
  • Måttbandet 2 med adresserna Magnus Ladulåsgatan 15 – 21
  • Måttbandet 3 med adresserna Magnus Ladulåsgatan 7, 9, 11 och 13 samt Lehusens gränd 2 och 4.

Fastigheterna byggdes 1987 och består av 232 lägenheter på 1 – 6 rum och ägs sedan våren 2010 av Brf Måttbandet i Stockholm.

I fastigheterna finns gemensamma lokaler som tvättstugor, gästlägenheter, träningslokal, bastu, snickarrum, vävstuga, cykel- och barnvagnsförråd.

I föreningen finns kollektiv verksamhet som organiseras som en förening i Brf föreningen. Kollektivhusföreningen Södra Station. Föreningen bedriver bland annat verksamhet i form av matlag i föreningens lokaler i Måttbandet 2. Dessutom finns tillgång till gästrum, musikrum, bastu och snickeri. I entrén till Måttbandet 2 finns också en byteshörna där saker som man inte längre använder kan hitta nya ägare. Se närmare information under fliken Kollektivverksamheten.

Alla boende i Bostadsrättsföreningen Måttbandet är välkomna att bli medlemmar i Kollektivhusföreningen Södra Station och delta i verksamheten.

Brf Måttbandets styrelse arbetar för att på uppdrag av medlemmarna se till att alla bostadsrättsinnehavare och hyresgäster får en bra boendemiljö, med gemensamma aktiviteter och ett prisvärt boende. Föreningen ska också understödja verksamheten i Kollektivhusföreningen Södra Station.

Information till medlemmar från styrelsen anslås på hemsidan och på informationstavlorna i fastigheternas portar.

/Styrelsen