MÅTTBANDET - START

Brf Måttbandet

Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm består av medlemmar som bor i tre fastigheter:

  • Måttbandet 1 med adresserna Timmermansgränd 1 och 3 samt Magnus Ladulåsgatan 25 och 27,
  • Måttbandet 2 med adresserna Magnus Ladulåsgatan 15 – 21
  • Måttbandet 3 med adresserna Magnus Ladulåsgatan 7, 9, 11 och 13 samt Lehusens gränd 2 och 4.

Fastigheterna byggdes 1987 och består av 232 lägenheter på 1 – 6 rum och ägs sedan våren 2010 av Brf Måttbandet i Stockholm.

I fastigheterna finns gemensamma lokaler som tvättstugor, gästlägenheter, träningslokal, bastu, snickarrum, vävstuga, cykel- och barnvagnsförråd.

Fastigheten Måttbandet 2 är ett kollektivhus. Gemensamma aktiviteter organiseras av Kollektivhusföreningen Södra Station, bland annat bedrivs verksamhet i form av matlag och föreningen tillhandahållna lokaler i form av storkök och matsal. Dessutom finns tillgång till gästrum, musikrum, bastu och snickeri. Se närmare information under fliken Kollektivhuset.

Alla boende i Bostadsrättsföreningen Måttbandet är välkomna att bli medlemmar i Kollektivhusföreningen Södra Station och delta i verksamheten. De medlemmar som bor eller flyttar in i Måttbandet 2 blir automatiskt medlemmar i Kollektivhusföreningen.

Brf Måttbandets styrelse har ett enda mål: Att på uppdrag av sina medlemmar se till att alla bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i våra fastigheter får ett prisvärt och bra boende. Att äga sin lägenhet lägger grunden till en större kontroll över det framtida boendet och ökar möjligheten till inflytande över såväl ekonomi som boendemiljö.

Återkom ofta till hemsidan för vi arbetar nästan varje dag med den – och mycket annat.

/Styrelsen