MÅTTBANDET - START

Styrelsen

Har du frågor om ekonomi, teknik, energi eller boende är du välkommen att kontakta styrelsen. Maila till: styrelsen@mattbandet.se

Har du frågor till valberedningen? Maila till:  valberedning@mattbandet.se

Bostadsrättsföreningen Måttbandets styrelse fr.o.m. den 24 maj 2022: 

IMG_0808

PH Magnusson, Ordförande

Britta Sjöblom, sekreterare

Ann-Margaret Dovhage, kassör

Niklas Hanson, ledamot

Helena Klaffert, Ledamot 

Lena Lundgren, Ledamot

Maureen Odum, Ledamot

Erik Ridderstolpe, Ledamot

Anna Thulin, Ledamot

Gunnar Wormbs, Ledamot

Lars-Erik Svärdbäck, Suppleant

Fredrik Boqvist, Suppleant

Fanny Carlstedt, Suppleant

Styrelsens organisation:

Vid större projekt arbetar  styrelsen i projektform där projektgrupperna sätts samman utifrån den kompetens som efterfrågas och den kompetens och de intresseområden som styrelsemedlemmarna har. 

Ekonomifrågor:  Ann-Margaret Dovhage (sammankallande)

Teknikfrågor:  Helena Klaffert (sammankallande) 

Boendefrågor: Lena Lundgren (sammankallande)  

Kommunikation och informationsfrågor: Anna Thulin, Britta Sjöblom, Lena Lundgren

Cykelgruppen/Gymföreningen (underordnade Boendeutskottet): Drivs av ett flertal medlemmar både inom och utanför styrelsen.

Kollektivhusstyrelsens representant i styrelsen: Kristoffer Henrysson

Hyresgästernas representant: Ingen kandidat nominerad