MÅTTBANDET - START

Viktiga dokument

FÖRENINGENS NAMN: Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm

FÖRENINGENS ADRESS:

Brf Måttbandet, c/o Fastighetsägarna Service

Box  12871

11298  STOCKHOLM

FÖRENINGENS ORGANISATIONSNUMMER: 769603-7717

BRF MÅTTBANDETS EKONOMISK PLAN

Ekonomisk plan antagen 100223

FÖRENINGENS FÖRSÄKRINGAR

I tillägg till en hemförsäkring krävs ett bostadsrättstillägg. Ett sådant tillägg har BRF Måttbandet tecknat kollektivt med Trygg Hansa för alla tre fastigheterna och det behöver du alltså inte teckna separat. Nedan finns de fullständiga försäkringsvillkoren

Trygg Hansa försäkringsnummer  25-1197448-10

Avtalstid: 2022 06 01 – 2023 05 31

Försäkringsbrev: Försäkringsbrev

STÄMMOPROTOKOLL 

Ordinarie stämma 2022:  Stämmoprotokoll 2022

Extra stämma 17 februari 2022: Stämmoprotokoll Extrastämma 2022

Extra stämma 13 januari 2022:  Protokoll Extra Föreningsstämma 13 januari 2022

Ordinarie Stämma 2021: Stämmoprotokoll 2021

Ordinarie stämma 2020:  Stämmoprotokoll 2020

Ordinarie stämma 2019: Stämmoprotokoll 2019

Ordinarie stämma 2018: Stämmoprotokoll 29 maj 2018

Ordinarie stämma 2017: Stämmoprotokoll 31 maj 2017

Ordinarie stämma 2016: Stämmoprotokoll 23 maj 2016

Extra stämma 2016: protokoll 2016-02-04 extra stämma

Ordinarie stämma 2015: Stämmoprotokoll 25 maj 2015

Extra stämma 2014:    Extrastämma 2014-08-28

Ordinarie stämma 2014: Stämmoprotokoll 26 maj 2014

Extra stämma 2014: Stämmoprotokoll 18 mars 2014

Ordinarie stämma 2013: Stämmoprotokoll 27 maj 2013

Ordinarie stämma 2012: Stämmoprotokoll 29 maj 2012

Extra stämma 2011: Stämmoprotokoll 25 sept 2011

Ordinarie stämma 2011: Stämmoprotokoll 9 juni 2011

Protokoll föreningsstämma 17 juni 2010

Föreningsstämma Brf Måttbandet den 23 februari 2010

Stämmoprotokoll 28 januari 2010

Tillägg stämma 28 januari 2010

Stämmoprotokoll 14 januari 2010

Protokoll extra stämma Måttbandet 091022.pdf (4.34 MB)
Protokoll extra stämma Måttbandet 091022