MÅTTBANDET - START

Gemensamma regler

För att alla som bor i vår förening ska trivas, krävs några gemensamma regler. Vissa av dem är vi enligt lag tvungna att följa, vissa är trivselregler och vissa har tillkommit för att hålla nere föreningens kostnader.

Brandskyddsregler

Utrymningsvägar ska vara fria. Ingenting får stå utanför lägenhetsdörrar eller ytterdörrar som kan försvåra utrymning vid brand

Barnvagnar och rullatorer får inte förvaras i trappuppgångarna.

Brandvarnare ska  finnas i varje lägenhet. Innehavaren ansvarar för att brandvarnarna fungerar. Testa brandvarnaren regelbundet. Om det brinner i någon annans lägenhet – tänk på att aldrig gå ut i ett rökfyllt trapphus. Larma brandkår via 112 och stanna kvar i lägenheten tills räddningstjänsten anländer. Håll fönster och dörrar stängda.

Cyklar ska ställas i cykelställ/cykelrum – aldrig i trapphuset eller utanför lägenhetsdörrar. Utrymmet under trappor får inte användas som cykelparkering eller annan förvaring.

Dörrar till allmänna utrymmen får inte blockeras eller lämnas öppna. Ej heller får gångarna i källare och vind blockeras eller belamras med gods.

  • Förvaring av däck eller annat är inte tillåtet i garagen.   
  • Returpapper och grovsopor lämnas i grovsoprummen.
  • Tobaksrökning är förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen.
  • Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.
  • Brandfarliga varor som gasol och bensin får inte förvaras i lägenhet, på balkong eller i vinds- och källarförråd.
  • Av brandskyddsskäl – felanmäl alltid omedelbart blinkande lysrör.

Regler vid uthyrning av bostaden i andra hand

Om du planerar att hyra ut din bostad i andra hand ska du först fylla i en ansökan. Om du kommer att vistas utomlands under tiden som bostaden hyrs ut i andra hand krävs även en fullmakt. Godkänd andrahandsuthyrning gäller för ett år i taget. Både ansökan och fullmakten kan du ladda ner längre ned på sidan eller få genom att kontakta Fastighetsägarna via mail kundservice@fastighetsagarna.se

Korttidsuthyrning – Uthyrning av egen lägenhet via hemsidor som Airbnb, Wimdu och dyl. är tillåtet under följande villkor:
  • Ansökan om uthyrning ska göras minst en månad före uthyrningsperiodens start och ska godkännas av styrelsen
  • Uthyrning får enbart ske till privatpersoner
  • Den sammanlagda uthyrningstiden per år får vara max 2 månader som antingen kan vara sammanhängande eller fördelas efter eget tycke under innevarande år.
  • I korttidsuthyrning ingår inte tillgång till gemensamma lokaler såsom gym, tvättstugor etc.
Observera att uthyrning som överstiger två månader betraktas som ”normal” andrahandsuthyrning enligt de regler som beskrivs i första stycket i detta avsnitt.
Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning, fullmakt samt korttidsuthyrning finns här:

Ansökan andrahandsuthyrning       Fullmakt

Korttidsuthyrning

Fyll i rätt ansökan och skickade den till styrelsen@mattbandet.se

Styrelsen behandlar sedan er ansökan på närmast kommande styrelsemöte och först därefter får ni besked om ansökan blivit godkänd. Kom alltså i håg att vara ute i god tid om ni har för avsikt att hyra ut er lägenhet.

En administrationsavgift per månad tas ut vid andrahandsuthyrning och korttidsuthyrning, avgiften får för en lägenhet maximalt uppgå till 10 procent per år av prisbasbeloppet.

Allmänna ordningsregler

Om fastighetsjouren åtgärdar fel eller vid felsökning hittar fel som medlemmen är ansvarig för, är medlemmen betalningsskyldig för fastighetsjourens kostnader. Om felet är sådant att Brf Måttbandet ska stå för kostnaderna,  betalar medlemmen inget för fastighetsjourens utryckning. För mer information om vad medlemmarna resp brf är ansvariga för se Måttbandets stadgar 11 §.

Av säkerhetsskäl får inga saker förvaras i entré, våningsplan, trapphus, källargångar och allmänna utrymmen. Om så ändå sker, räkna med att de kan transporteras bort vid inspektion.

Alla dörrar till port, förråd, vind och tvättstugor ska vara låsta för att undvika att obehöriga kommer in. Släpp inte in obehöriga i fastigheterna. Anmäl fel på lås till Fastighetsägarna.

Djur är inte tillåtna i tvättstugor eller gym.

Det är inte tillåtet att piska mattor eller kläder från fönster eller på balkongen.

Blomlådor och andra föremål ska sitta på insidan av balkongräcket. Risken finns annars att de faller ned och skadar förbipasserande.

Det är inte tillåtet att mata fåglar på balkongen eller på gården.

Det är inte tillåtet att grilla på våra balkonger. Undantag görs för elgrillar under förutsättning att grannarna inte blir störda av rök och stekos.  För den som vill grilla finns två grillplatser på gården. Dessa är inte bokningsbara. Är det fler sällskap som vill grilla samtidigt måste man komma överens så att alla blir nöjda.

På eldfatet och i grillen på grillplatsen får endast grillkol användas.

Rökning på balkongen kan störa grannarna. Visa hänsyn.

Rasta inte husdjur på gården.

För att värmen ska kunna sprida sig i rummen är det viktigt att möbler och gardiner inte placeras för nära elementen. Ventilation sker med hjälp av en frånluftsfläkt som är placerad i ett fläktrum på vinden. För att ventilationen i enskilda lägenheter ska fungera på bästa sätt måste ventilationsdonen rengöras med jämna mellanrum.

Våra fastigheter är lyhörda. Undvik därför att mellan 22-07 spela hög musik, använda tvättmaskinen, spika i väggar etc.  På lördagar och söndagar undviker vi att föra oljud före kl. 10.  Sunt förnuft och allmän praxis gäller – dvs vi tar hänsyn till våra grannar precis som vi förutsätter att de tar hänsyn till oss. Vid renovering gäller särskilda regler – se vidare under ”Regler vid ombyggnad och renovering”.

Ibland kan det ändå bli för mycket störande och buller. Hjälper det inte att tala med den som stör, kontakta föreningens förvaltare, Fastighetsägarna, via telefon 08-617 7600, vardagar kl 7.00 – 17.00 (fredag 16.00) eller per mejl kundservice@fastighetsagarna.se