MÅTTBANDET - START

Övriga lokaler

Måttbandet förfogar över ett antal lokaler som används för gemensamt bruk, såsom cykel- och barnvagnsrum, snickarrum och bastu.

Snickarrum – Medlemmar i cykelgruppen har ställt i ordning det gamla snickarrummet som ligger mellan ML9 och ML11 med ingång från källargången. Det är utrustat med arbetsbänkar och diverse verktyg. Alla som är intresserade att bli medlem i snickargruppen och därmed få tillgång till rummet är välkomna att kontakta cykelgruppen@mattbandet.se

Bastu –  I ML15-21 markplan med ingång från gården finns en bastu som är tillgänglig för alla som bor i kvarteret Måttbandet. Tid går att boka utanför bastun, en tid per bastutillfälle. Regler finns anslagna på plats.