MÅTTBANDET - START

Övriga lokaler

Måttbandet förfogar över ett antal lokaler som används för gemensamt bruk, såsom cykel- och barnvagnsrum, bastu och snickarrum.

Bastu –  I ML15-21 markplan med ingång från gården finns en bastu som är tillgänglig för alla som bor i kvarteret Måttbandet. Tid går att boka utanför bastun, en tid per bastutillfälle. Regler finns anslagna på plats.

Trädgårds-/odlingsrum – i TG1 markplan ligger vårt trädgårdsrum där de som odlar på våra gårdslotter runt grillplatsen förvarar redskap och har möjlighet att driva fram plantor. Lotterna fördelas inför varje säsong via ett lotteri som alla boende kan delta i. Lotteriet aviseras via föreningens hemsida, anslagstavlor samt Facebook.

Snickarrum – Föreningen har ställt i ordning det gamla snickarrummet som ligger mellan ML9 och ML11 med ingång från källargången. Det är utrustat med arbetsbänkar och diverse verktyg. Alla som är intresserade att bli medlem i snickargruppen och därmed få tillgång till rummet ska mejla följande information till styrelsen@mattbandet.se

  • Namn
  • Adress
  • Lägenhetsnummer
  • Nummer på den låsbricka som ska aktiveras