MÅTTBANDET - START

Påminnelse om extrastämman 3 feb 19.30 i kollektivhusets café

En liten påminnelse om hur det funkar med ombud vid extrastämman:

”Ombud ska lämna en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud behöver inte vara medlem i föreningen. Observera att fullmakten måste undertecknas av bostadsrättens samtliga ägare.
Om två eller flera äger bostaden och bara en medlem deltar på stämman, har den person som deltar, automatiskt rösträtt för bostaden utan att det krävs en formell fullmakt från den/de andra.”

Comments are closed.