MÅTTBANDET - START

Problem med bokningar

24/5

Flera medlemmar har haft problem att boka tvätttider via app. Det har felanmälts till EM och svaret vi fått från entreprenör som hanterar Aptus systemet är att ny app behöver användas. Efter uppdatering ska app vid namn Aptus Home användas. Samma inloggningsuppgifter som tidigare ska fungera

Logga in med samma uppgifter som tidigare och ansluta mot https://mattbandet.tvattboka.nu

OM problemen kvarstår gör felanmälan till EM. med vänliga hälsningar Styrelsen

Comments are closed.