MÅTTBANDET - START

Renovering/förnyelse av våra 14 hissar

Styrelsen i Brf Måttbandet har beslutat att genomföra renovering/förnyelse av samtliga 14 hissar. Hissarna är drygt 27 år och i starkt behov av åtgärder.

Vi har efter en noggrann offertprocess, där sju olika hissföretag deltagit, valt Hissen AB som utförare av arbetet. Det är samma företag som genomförde renoveringen/förnyelsen i vårt grannkvarter Designationen (de hade likadana hissar som vi har).

Hissprojektet kommer att påverka alla boende mer eller mindre. Arbetet beräknas att ta cirka sex veckor per trapphus. Starten är planerad till i höst, troligen i oktober. Mer detaljer om tidsplan för respektive trapphus kommer senare.

Styrelsen försöker förbereda det hela så noga som möjligt för att minimera de negativa konsekvenserna för alla i kvarteret.

Framförallt för rörelsehindrade och äldre kan arbetet komma att orsaka problem. Styrelsen arbetar med att hitta en lösning med evakueringslägenhet för dem som inte kan bo kvar under byggtiden, ca sex veckor. Eventuellt kommer övernattningslägenheterna på Timmermansgränd och Lehusens Gränd att användas. Då kommer tillgängligheten för normal bokning av dessa att begränsas.

Renovering/förnyelse av hissarna innebär att det mesta av materialet i nuvarande hissar ersätts. De hissar som kommer att monteras är med självstängande dörrar på alla plan och i övrigt anpassade efter de EU-regler som gäller och som finns i Boverkets regelverk H14. Bredden blir densamma, 90 cm, och en talande röst anger våningsplan mm.

För att vi skall kunna göra en tidplan över hissarbetet behöver vi veta om ni som inte kan eller har svårt att gå i trappor, vill att vi renoverar just er hiss under någon speciell tidsperiod. Kanske är ni bortresta någon period eller kan bo på annat håll? Kanske vi då i bästa fall kan anpassa renoveringen efter det.

Det är därför bra om ni kan höra av er till oss med synpunkter på när hissrenovering skulle kunna genomföras. Vi kan inte lova att önskemålen uppfylls, men vi ska försöka.

Det är också viktigt att vi får veta vilka som är i behov av evakueringslägenhet under hissrenoveringen. Hör av er!

Synpunkter kan lämnas till Brf brevlåda på Timmermansgränd 4 bv. Eller via e-post till styrelsen@mattbandet.se 

Brf Måttbandet har anlitat hisskonsult Håkan Gummesson som projektledare (hakan@hisskonsult.net).

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Måttbandet

 

Comments are closed.