MÅTTBANDET - START

Röjning av allmänna utrymmen

Den 29 april genomför Einar Mattsson, på uppdrag av styrelsen, en rensning av samtliga trapphus, entréer, källargångar och övriga allmänna utrymmen.

Alla lösa föremål som påträffas kommer att omhändertas.

På grund av brandrisken får inga lösa föremål förvaras i allmänna utrymmen. Observera att detta även gäller dörrmattor.

Comments are closed.