MÅTTBANDET - START

Sammanfattning från mötet i trädgårdsgruppen

Två representanter från trädgårdsgruppen har träffat Magnus Dammert från Einar Mattson för en första planering vad som behöver göras på gården. Resultatet blev att

  • Staketet mot dagisgården är ruttet och ska bytas ut
  • Spaljen vid grillplatsen är rutten och ska tas bort
  • Råttbekämpning pågår
  • Behov av nya cykelställ ses över
  • Ev. flytta sandlåda som är tokigt placerad för vinterunderhållet
  • Fortlöpande ogräsrensning, gräsklippning och blomskötsel ska genomföras

Beskärning/gallring av växter behöver göras för att få bort fukt. Detta ska planeras tillsammans med en trädgårdsfirma som ska göra en inventering av gården den närmaste tiden.

Comments are closed.