MÅTTBANDET - START

Seniorgrupp för alla åldrar

För ett tag sedan bjöds våra 65+ medlemmar in till ett möte med syfte att undersöka informationsbehovet i föreningen och om någon ytterligare åtgärd krävs för att säkra att alla har den information de behöver. Det visade sig att samtliga som deltog på mötet både hade tillgång till och kunde använda datorer och att någon ytterligare informationskanal inte kändes nödvändig. Vad som däremot framkom, var ett önskemål om att bilda någon form av seniorgrupp för sociala aktiviteter. Flera trevliga förslag togs upp, såsom boule, stadsvandringar, mm men även att mer anspråkslöst träffas över en kopp kaffe då och då.

Styrelsen uppmuntrar självfallet initiativet och bidrar gärna med assistans med lokal mm men kommer inte att vara aktiv i att driva en sådan grupp.

Som ett första steg inbjuds därför till ett möte tisdag 4 april kl 14.00 i matsalen i kollektivhuset, där mötesdeltagarna själva kan diskutera hur man vill gå vidare, vilka som vill vara med och administrera, hur ofta man bör träffas, förslag på aktiviteter mm mm.

Till det första mötet inbjöd vi som sagt våra 65+ medlemmar men någon egentlig åldersgräns för en grupp som vill umgås på dagtid behöver ju inte sättas.

Välkomna den 4 april – ta med idéer och förslag som kan diskuteras vidare på mötet.

Comments are closed.