MÅTTBANDET - START

Servicearbete på fibernätet


Detta kan komma att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period:
AKUT Start: 2023-01-27 00:01
AKUT Stop: 2023-01-27 06:01
Förväntad nedtid: Upp till 2 timmar.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Med vänlig hälsning
Bahnhof AB

Comments are closed.