MÅTTBANDET - START

Skyddsrum

Det är just nu många som har frågor om skyddsrum, BRF Måttbandet har FYRA skyddsrum och alla inhyser sen husen byggdes lägenhetsförråd.
De fyra rummen återfinns i källaren på följande adresser
Mellan Magnus Ladulåsgatan 27 och Timmermansgränd 1 Magnus Ladulåsgatan 25 Magnus Ladulåsgatan 13 
Mellan Magnus Ladulåsgatan 7 och Lehusens Gränd 2 

Fastighetsägaren (BRF Måttbandet) både äger och ansvarar för att underhålla skyddsrummet.
Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. Skyddsrummen har förråd med utrustning, verktyg och instruktioner så att fastighetsägaren tillsammans med de skyddssökande kan hjälpas åt att tömma skyddsrummen och se till att till exempel vattenkärl och toalettkärl kommer på plats.
Styrelsen har nycklar till förråden med utrustning, dessa måste hållas låsta i fredstid för att garantera att allt finns på plats om behovet uppstår.

Vid höjd beredskap ska skyddsrummen iordningsställas inom 48 timmar. Det innebär bland annat att lägenhetsförråden kan behöva tömmas på allt och då behöver alla som söker skydd hjälpa till. 

Alla hus där det finns skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden, det är fastighetsägaren som ansvarar för att skylten sätts upp.
Styrelsen har noterat brister gällande skyddsrumsskyltar och kommer se till att det åtgärdas.

För mer utförlig information besök https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum/

Comments are closed.