MÅTTBANDET - START

Sophantering/miljöstugor

Sopnedkasten i trappuppgångar är kopplade till en stor sopsug för hela området.

Det är viktigt att endast köksavfall/matsopor kastas däri.

Det finns tre miljöstugor för grovsopor av olika slag. En i gången mellan Timmermansgränd 1 och 3, en på Magnus Ladulåsgatan 13, och en vid ML 7.  Nyckelbrickorna öppnar rummen. Grovsoprummen är stängda mellan kl. 22.00 och 06.00. Låt oss hjälpas åt med att hålla miljöstugorna rena och välordnade! Vänligen respektera uppsatta regler för sortering och hantering för allas vår trevnad. Allt som slängs i våra miljöstugor skall vara demonterat/ihoppackat.

Med viss regelbundenhet ställer vi ut containrar under en helg vid vändplanen mellan ML 13 och 25. Detta för att underlätta bortforslande av större/ grövre sopor vid renoveringar och storstädningar.  Se tavla i entréer för närmare information.

Observera att el-avfall och miljöfarligt avfall absolut inte får slängas i containern och att allt som slängs skall vara demonterat/ihop packat för att spara på utrymme!

Container ställs upp sista helgen i varje månad utom i juli. Uppställning fredag, hämtning följande måndag.