MÅTTBANDET - START

Soplukt

Det har uppstått soplukt i flera trapphus den senaste tiden. Problemet tycks ha eskalerat sedan före jul, och nu har vi stora bekymmer i ett flertal uppgångar.

Enligt information till styrelsen beror detta på byte av entreprenör, som på uppdrag av Sthlm Vatten tömmer containrarna kopplade till sopsugarna. Övergången mellan entreprenörerna har uppenbarligen fallerat. Tydligen består problemet i att våra containrar inte tömts (det är därför en ”vanlig” felanmälan inte räcker).Styrelsen har därför varit i kontakt med Envac som hanterar driften av själva sugarna och ställt krav på en omedelbar åtgärd.

Vi återkommer så snart vi vet mer.

Styrelsen

Comments are closed.