MÅTTBANDET - START

Sortering av matavfall

På 2022 års föreningsstämma biföll stämman en motion om sortering av matavfall och att, om möjligt, införa sortering före 1 juli 2024, då matavfallssortering blir obligatoriskt för vår förening.

Styrelsen har utrett frågan grundligt. Det finns flera förhållanden att ta hänsyn till, såväl praktiska, formella som ekonomiska. Brf Måttbandet är ansluten till en sopsugssamfällighet tillsammans med övriga fastigheter på Södra Station. Vi betalar en obligatorisk årlig avgift på flera hundra tusen kronor till samfälligheten. 

Planen är att matavfall ska kunna samlas in i särskilda påsar i våra sopnedkast. Sopsugssamfälligheten väntar nu på besked om tillstånd att bli kopplad till en sorteringsanläggning som ska byggas vid Högdalsverket. Det är oklart när sorteringsanläggningen blir klar. Trycket är stort från fastighetsägare med sopsugsanläggningar att bli kopplade till anläggningen och få tillstånd att lämna matavfall där. 

Det är enligt SVOA (Stockholm Vatten Och Avlopp) osäkert om alla kommer att kunna beredas plats.

Därför har vi undersökt vad det skulle innebära för oss att gå före och inleda insamling i egen regi med behållare i Miljörummen. Detta går att göra, men vi riskerar då att tappa vår plats i kön till sorteringsanläggningen vid Högdalsverket. SVOA rekommenderar oss att inte börja sortera matavfall redan nu i januari. Rådet är att vara formella och avvakta till dess sopsugsanläggningen får klartecken att ansluta till den kommande sorteringsanläggningen. Vår dispens gäller som sagt till första juli 2024.

Styrelsens slutsats är därför att inte införa sortering av matavfall i förväg, utan avvakta att sopsugsanläggningen får tillstånd att bli kopplad till den nya sopsorteringsanläggningen vid Högdalsverket.

Comments are closed.