MÅTTBANDET - START

Stor satsning på energioptimering

Förbättring av vårt värmesystem pågår för fullt. Det är helt nödvändigt p.g.a. vår ålderstigna ursprungsanläggning från 1986/87. Det här är det största projekt som föreningen hittills satsat på och slutsumman väntas hamna på mellan fem och sex miljoner kronor. Samtidigt som vårt värmesystem blir effektivare blir driften också billigare tack vare de nya värmepumparna och värmeväxlarna som gör att vi inte behöver köpa lika mycket fjärrvärme. Varmluften som går ut via ventilationen tas tillvara och återvinns till “gratis” värmeenergi som används för att värma våra fastigheter, istället för att “elda för kråkorna”.

Fjärrvärmecentralen som även den förser kvarteret med värme förnyas också. Den gamla byts även den ut och moderniseras, då mycket av det vi har är slitet och föråldrat.
Redan nu pågår bytet av ventilerna till elementen i både lägenheter och övriga utrymmen. Från början sitter det en tillfällig vit plastkapsel över ventilen på varje element. Termostater till elementen kommer att sättas dit senare i samband med att värmesystemet justeras för att ge en bra och jämn temperatur. Detta kommer att ske i februari/mars 2013.

Det är företaget Rörteknik i Farsta AB som gör det pågående jobbet. De kontaktar alla lägenhetsinnehavare via lappar och anslag när de behöver tillträde. För att det nya systemet ska fungera bra krävs tillträde till samtliga lägenheter samt varje lägenhetsinnehavare måste se till att det är fritt framför alla element tills de kommer för att byta ventilen.

Projektet rullar vidare under vintern/våren och det nya systemet beräknas vara igång i mars/april. Vi hoppas störningar och olägenheter blir så små som möjliga. Det är bara att säga till någon i styrelsen om något skulle gå snett! När det här är klart har vi ett modernare, mer ekonomiskt och funktionellt värmesystem jämfört med idag.

Comments are closed.