MÅTTBANDET - START

Styrelselokalen kan bli flyktingboende

Styrelsen har tagit beslut om att undersöka ifall vi kan upplåta våra styrelselokaler till flyktingboende.

Vi har tagit kontakt med SHIS. Det är Stockholms Stads bostadsbolag som har i uppdrag att lösa bostadsfrågan för de flyktingar som kommunplacerats i Stockholm.

Det handlar alltså om människor som beviljats asyl och fått permanent uppehållstillstånd, men inte har någonstans att bo.
Uthyrningen är strikt reglerad från SHIS med hyror satta enligt bruksvärdesprincipen och löptid på ett år eller mer. SHIS blir i så fall vår motpart i hyresförhållandet och de har också ansvaret för sina boende.

Här finns mer information:

https://www.shis.se/…/villkor_for_uthyrning_av_lagenhet_via…

Denna process har precis påbörjats och vi vet inte i skrivande stund om vi uppfyller de krav SHIS ställer. Vi återkommer så snart vi har mer information.

Comments are closed.