MÅTTBANDET - START

Tillfälligt stopp för bokning av gästlägenheterna

En utredning pågår för närvarande med syfte att säkerställa att gästlägenheterna uppfyller dagens säkerhetskrav. Till dess att utredningen är färdig, kommer bokning av gästlägenheterna att stängas av och registrerade bokningar ställas in.
Styrelsen beklagar detta men då det framkommit att gästlägenheterna saknar bygglov och därmed inte är tillåtna för övernattning, ser vi oss nödsakade att vidta denna åtgärd. Vi hoppas på medlemmarnas förståelse för vårt beslut.

Comments are closed.