MÅTTBANDET - START

Tömning av trapphusen och andra allmänna utrymmen

Trapphus ska enligt brandskyddsmyndigheten vara tomma på lösa föremål. Lösa föremål är allt från skor, hallmattor till möbler och cyklar.

Undantag: Blommor i krukor utan plast. Dessa kan få stå i burspråk men inte längst ner i trapphusen då de hindrar utrymning.

Byteshörnan som är till för hela föreningen och som ligger utanför tvättstugan  i Måttbandet 2 MLG 15-21. Möbler får dock inte ställas här.

Förskolans tillhörigheter  under trappan i MLG 19

Med anledning av brandfaran har styrelsen infört nya rutiner. Förvaltaren EM kommer att sätta upp en lapp vid/ på alla föremål som inte ska stå i trapphusen. Denna ska förses med datum. Inom en månad tas föremålen bort och förvaras i lokal som tillhör föreningen. Föremålen kan fås tillbaka till en avgift av 600 kr. ( motsvarar kostnaden vi betalar till EM för att ta hand om lösa föremål). Föremålen kvarstår i lokalen i 6 månader.  För att återfå sitt föremål ska förvaltaren EM kontaktas.

Med vänlig Hälsning Styrelsen 

Comments are closed.