MÅTTBANDET - START

Tomträttsavgälden – the true story

Med anledning av att det florerar felaktiga siffror och beräkningar kring tomträttsavgälden och dess effekter på avgifterna kommer här ett förtydligande:

2017-03-20 fattade Stockholm stads kommunfullmäktige beslut om nya tomträttsavgälder för flerbostadshus. I augusti fick vi i Måttbandet besked om ny avgäld inför 2018.
Vi kontaktade då Lars Fröjd som är en erfaren tomträttsförhandlare. Lars och hans kollegor var överens om att kommunens föreslagna avgäldnivåer per kvm ”inte är så anmärkningsvärda att det är något att ta strid om.”

I oktober skrev vi på det nya avtalet som ser ut som nedan:

2018 – 2 736 500 (oförändrad)
2019 – 3 686 000
2020 – 4 045 000
2021 – 4 405 000
2022 – 4 764 000
2023 – 5 124 000
2024 – 5 124 000
2025 – 5 124 000
2026 – 5 124 000
2027 – 5 124 000

När höjningstrappan är klar 2023 har avgälden alltså stigit med 2 387 500.
Denna summa tas in under kostnader i föreningens budget och blir då en del av den totala budgeten där utgifter och inkomster jämkas ihop.
Om och i så fall hur mycket den nya avgälden kommer att påverka respektive medlems avgift beror på väldigt många andra faktorer i föreningens ekonomi.
Det ligger ingen avgiftshöjning i 2018 års budget.

Comments are closed.