MÅTTBANDET - START

Trapphusen

Trappor och trapphus är utrymningsvägar för oss och räddningstjänst och där ska ingenting förvaras. Som det tidigare meddelats så kommer lösa föremål att plockas bort av förvaltaren och förvaras i max 3 månader. En administrativ avgift på 600 kronor kommer att tas ut för återlämnande av tillvaratagna saker.

Förvaltaren börjar rensningen den 11/10.

Tack för ert samarbete. Låt oss ta hand om varandra och se till att vi har säkra utrymningsvägar. Hälsningar Styrelsen.

Comments are closed.