MÅTTBANDET - START

Vad händer med maskinerna i föreningens tvättstugor?

UPPDATERAT 18/2

Som ni  vet så har det varit problem med många av föreningens tvättmaskiner under hösten. Maskinerna har varit trasiga, reparerats och gått sönder igen. Det har varit frustrerande för många medlemmar som är beroende av fungerande tvättstugor.

Våra tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp är gamla. Planeringen har varit att byta ut de flesta av maskinerna under år 2021 men eftersom det visat sig att många maskiner är svåra att reparera har styrelsen beslutat att tidigarelägga maskinbytet. De maskiner som är trasiga ska felanmälas och repareras fram tills de är utbytta. Att reparera felanmälda maskiner är ett kontinuerligt uppdrag som vår förvaltare har sedan tidigare och som inte har förändrats.

Styrelsen har budgeterat för byte av tvättmaskiner torktumlare och torkskåp i föreningens tre tvättstugor i budgeten för år 2020. Att byta ut maskinerna är en stor investering för föreningen. Vår förvaltare fick i uppdrag att begära in offerter från två olika leverantörer av maskiner som styrelsen skulle kunna ta ställning till i december. Samtidigt fick de också uppdraget att göra en bedömning av vilka maskiner som först behöver bytas ut och i vilken ordning. De maskiner som är i sämst skick och som nyttjas mest ska bytas först. Efter bytet av maskiner så ska alla tre tvättstugorna ha jämförbar standard.

Sedan januari har situationen förvärrats fler tvättmaskiner och torktumlare har felanmälts och inte lagats och naturligtvis skapar detta en stor frustration och en undran om vad som pågår. Att anställda på Einar Mattsson också felaktigt har meddelat boende och medlemmar att man inväntar styrelsebeslut för att agera har skapat ännu större förvirring och säkert också en hel del irritation.

Den 18/2 hade styrelsen ett möte med förvaltaren och framförde kritik mot hur ärendet har handlagts hittills och begärde ett snabbt agerande för att lösa situationen. Förvaltaren Einar Mattson försäkrar att de kommer att prioritera våra tvättstugor och se till att maskiner som är felanmälda repareras tills de är utbytta. Styrelsen kommer att fortsätta att bevaka frågan noga och vi hoppas att vi snart kan påbörja bytet och kunna se fram emot fungerande maskiner i tvättstugorna.

Hälsningar Styrelsen.  

Comments are closed.