MÅTTBANDET - START

Valberedning 2013

Vid årsmötet 2013 går mandatperioden ut för 6 ledamöter.
Valberedningen inbjuder härmed medlemmarna i brf att kandidera
eller nominera representanter att ingå i den framtida styrelsen.
Vi ser gärna att kandidaterna beskriver vad man kan bidra med till styrelsearbete
i form av kompetens och intresseområden. Vid nomineringar bör man
givetvis försäkra sig om att personen är intresserad av att delta.

Maila dina förslag till någon av oss i valberedningen innan den 31mars:

Christina Fredengren: crinnas@hotmail.com
Stefan Bohman: falk_boman@hotmail.se
Anders Granström: anders@littlebig.se

Comments are closed.