MÅTTBANDET - START

Valberedning & revisorer

Valberedningen

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver.

I valberedningen för Brf Måttbandet ingår Anna Holmgren (sammankallande), Niklas Hanson och Numi Östlund

Valberedningen nås på adress:  valberedning@mattbandet.se.

Revisorer

I Föreningslagen (8 kap. 3 §) står det; ”Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande”

Revisorer för Brf Måttbandet är Per Engzell, Per Engzell Revision AB  och föreningsrevisor är Ingrid Sillén och Dorothée Augustin är föreningens revisorsuppleant.