MÅTTBANDET - START

Valberedningen söker hyresgästrepresentant

Till hyresgästerna inom BRF Måttbandet

Nu är det dags att nominera en representant för hyresgästerna till Måttbandets styrelse, som väljs av medlemmarna i föreningen på årsmötet våren 2018.

Att sitta i styrelsen är ett intressant och bra sätt att få information om och att påverka utvecklingen för hyresgästerna

i Brf Måttbandet.

Representanten för hyresgästerna har rätt att delta på styrelsemötena och att lägga förslag, men har inte rösträtt.

Representanten företräder alla hyresgäster inom föreningen, så det behövs en förmåga att ha ett övergripande perspektiv. Vana av föreningsarbete är en fördel.

Uppdraget innebär att delta i möten i styrelsen, samt att mellan mötena delta i styrelsens arbete via email. Ledamöterna väljs i första hand på två år.

Du kan nominera dig själv eller någon annan hyresgäst inom Brf Måttbandet. Vänligen skriv den nominerades namn, adress, mobilnummer, yrke samt intresse för uppdraget.

Maila ditt förslag senast den 1 mars 2018 till valberedningen@mattbandet.se

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen

Lars Edlund, Anna Holmgren (sammankallande, tel 070 898 0852),  Jonathan Lind

Comments are closed.