MÅTTBANDET - START

Valberedningen söker kandidater

Nu är det dags att anmäla eget intresse eller nominera någon annan till Måttbandets styrelse. Den kompetens som i första hand söks är ekonomisk, juridisk samt teknisk.
Gärna beställarkompetens – kunna upphandla entreprenörer. Tidigare vana av styrelse- och/eller föreningsarbete är en merit. Den som sitter i styrelsen företräder hela föreningen så en förmåga att ha övergripande perspektiv är också bra.

Ledamöter till styrelsen väljs i första hand på två år för att upprätthålla en kontinuitet och överlappning i styrelsen. Nya ledamöter kommer att behövas kontinuerligt!

Ett trevligt sätt att bidra till föreningen är även att åta sig mindre uppgifter, t ex att erbjuda sin kompetens som styrelsen vid behov kan stämma av med eller använda sig av. Nu när vi har grindarna kommer t ex trädgårdsarbetet påbörjas. Valberedningen kommer att sammanställa en lista på de som vill hjälpa till med något till styrelsen. Vad skulle du vilja göra för vårt boende? 

Maila ditt intresse till valberedningen@mattbandet.se så snart som möjligt, senast 4 mars om du vill komma i åtanke för styrelsen. För övrigt intresse går det bra löpande.

Vänligen uppge namn, adress, fastighet (MB 1, 2 el 3), mobilnummer samt ditt yrke & kompetens och vad du visar intresse för (styrelsen och/eller en mindre uppgift – i så fall vilken?) Valberedningen kommer att ta kontakt med intresserade löpande.

Vänliga hälsningar från

Anna Eriksson (sammankallande),  Jonas Förare, Ansi Gerhardsson och Anna Holmgren

Valberedningen för Bostadsrättsföreningen Måttbandet

Comments are closed.