MÅTTBANDET - START

Valberedningen söker styrelseledamöter

Till medlemmarna i Brf Måttbandet

Nu är det dags att nominera ledamöter till Brf Måttbandets styrelse. Vi söker också nomineringar till ledamöter i valberedningen. Styrelse och valberedning väljs av medlemmarna i föreningen på årsmötet 2018.

Att sitta i styrelsen är ett intressant och bra sätt att ta ansvar för utvecklingen i föreningen. Uppdraget innebär att delta i möten i styrelsen och dess utskott, samt att däremellan delta i styrelsens arbete via email.

Att delta i valberedningen innebär att följa styrelsens arbete under året och att föreslå ledamöter i den nya styrelse vi följande årsmöte.

Uppdragen är arvoderade.

Vi är valberedning för Brf Måttbandet. Vi söker personer med intresse för vårt boende och kunskaper om teknik, it, ekonomi, information och av att upphandla entreprenörer. Vana av föreningsarbete är ett plus.

Den som sitter i styrelsen företräder hela föreningen, så det behövs en förmåga att ha ett övergripande perspektiv.

Ledamöter till styrelsen väljs i första hand på två år. Du kan nominera dig själv eller andra medlemmar i Brf Måttbandet.

Vänligen skriv den nominerades namn, adress, mobilnummer och något om yrke och intressen av betydelse för uppdraget.

Maila ditt förslag till nya ledamöter i styrelse och valberedning senast

den 1 mars 2018 till  valberedningen@mattbandet.se

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen

Lars Edlund, Anna Holmgren (sammankallande, tel 070 898 0852), Jonathan Lind

Comments are closed.