MÅTTBANDET - START

Välkommen ut på gården!

Gården är nästan färdig, nu kan vi äntligen njuta av den. Det som återstår att åtgärdas kommer att vara färdigt till den 7/7

Nu kan vuxna och barn leka så mycket man vill i vattentrappan. Pumpen går på timer som sätter i gång 06.00 och slutar kl. 22.00. Det är samma vatten som går runt i vattenspelen. Det ska inte drickas. Det renas med ett UV-filter och ett mekaniskt filter.

Vattenklotet vid den stora grillplatsen kommer att få en ny inramning som passar bättre med den runda form som muren kring grillplatsen har. Det är samma vatten som går runt även här. Det ska inte drickas. Arbetet med den kommer att vara färdigt senast till gårdsfestivalen den 7/9.

Gräsmattan vid det stora trädäcket och trätrappan har ännu inte etablerat sig. Trädgårdsmästaren vill ge gräsmattan ytterligare två veckor innan vi får beträda den, därför sitter avspärrningarna kvar ett tag till.

Grillen vid odlingarna är färdig att användas. Det finns en plåthink för använt kol under grillen. Grillen vid trädäcket kan användas efter 7/7. Båda grillplatserna kommer att kompletteras med nya plåthinkar med lock och spade att lägga aska i.

Papperskorgen som står vid grillplatsen vid trädäcket kommer att flyttas till dagissidan.

Entreprenören fick dåligt växtmaterial, eller inget alls, vid leveransen till oss. Problemet har fortsatt under tiden som gått. Nyplanterade växter som inte har etablerat sig kommer att bytas ut i september. Det gäller framför allt flertalet rhododendronbuskar och pilkojan.

Träden kommer att besiktigas och underhållas framöver. En första besiktning görs i september. Vissa träd, framför allt de som har döda grenar och grenar som växer in i balkonger kan behöva beskäras.

Skötsel inklusive vattning av gården sköts av samma entreprenör som tidigare. De har fått utökat uppdrag i och med att gården har förändrats.

Alla cyklar som inte sitter i svarta cykelställ behöver flyttas till svarta cykelställ. Cyklar som står lösa på gården kommer flyttas till närmsta cykelställ.

Gården är alltså från och med slutet av nästa vecka färdig att användas. Äntligen. Så fint det blev, och ännu finare nästa år när vi bytt ut de växter som inte etablerat sig.

Välkommen ut att njuta av gården, och välkommen på vår gårdsfestival den 7/9

Styrelsen/Emma Lundberg och Anna Thulin

 

 

Comments are closed.