MÅTTBANDET - START

Välkomna med motioner!

Välkomna med motioner!

Inför den ordinarie stämman 26 maj är medlemmarna i Brf Måttbandet välkomna att inkomma med motioner. För att styrelsen ska hinna behandla dem måste de vara styrelsen tillhanda SENAST 30 APRIL.

Motioner kan sändas till mailadress styrelsen@mattbandet.se. De går också att skicka som post till adress Brf Måttbandet, c/o P Bergström, Magnus Ladulåsgatan 25, 1855 Stockholm.

Dagordning för årsstämman är fastställd enligt 36§ i stadgarna och oanmälda ärenden kan därför inte behandlas på stämman. Länk till våra stadgar bifogas.

Uppgifter om exakt tid och plats för stämman anges i kallelsen, som enligt stadgarna ska vara distribuerad senast 12 maj.

Stadgar Brf måttbandet reg 100225

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Måttbandet

 

 

Comments are closed.