MÅTTBANDET - START

Vanliga frågor

sommartree

De flesta frågor om Brf Måttbandet och våra fastigheter besvaras i dokumentet ”Information till nyinflyttad” som du finner under fliken med samma namn i menyn bredvid. Men här har vi också samlat flera vanliga frågor från boende.

Diverse administrativa frågor om bostaden

Alla ärenden som rör kontrakt, avgifter, överlåtelser, pantförskrivningar, andrahandsuthyrningar etc hanteras av  Evelina King, evelina.king@einarmattsson.se. Hon nås även via Einar Mattssons växel 08-586 263 00, vardagar 9.00–12.00.

Får man sätta upp markiser för balkongerna?

Uppsättning av markiser får ske efter tillstånd från styrelsen. Även färgen måste godkännas för att inte störa fastigheternas exteriör. Se exempel på godkända färger nedan, beige, rostrött och mörkblått.

Hur gör jag för att skaffa nycklar?

Lägenhetsnycklar till dörrar som är utbytta är inte kopieringsskyddade, medlemmar kan byta lås eller låta kopiera nycklar efter eget behov. Bostadsrättsinnehavare kan också byta ut lägenhetslåsen till en egen låskolv om man så vill. Kontakten med låssmeden tas av varje enskild bostadsrättsinnehavare.Nycklar till de gamla dörrarna är däremot skyddade och kan kopieras hos Låsmakarna på Högbergsgatan. Ta med legitimation, hyresavtal samt befintlig nyckel.

Till portar och andra allmänna utrymmen används nyckelbrickor. Genom det elektroniska låssystemet finns även möjlighet att boka tvättstugor och andra gemensamma lokaler via internet, bokningstavlor och mobiltelefoner. Borttappade eller försvunna brickor ska anmälas till Einar Mattsson så att de kan spärra brickan. Nya låsbrickor kan beställas hos Einar Mattsson mot avgift.

Hur kopplar jag upp mig mot Bredbandsnätet?

Föreningen har avtal med OpenNet som kommunikationsoperatör för det nya fiberoptiska bredbandsnätet som Svenska Bostäder installerade. OpenNet/Open Universe svarar för att sköta driften av nätet och fylla det med TV-, telefoni- och TV-tjänster. Föreningen har också avtal med Com Hem. Har man fått installationen utförd i lägenheten är det bara att gå in på länken nedan och hitta de tjänster som passar! http://portalen.openuniverse.se/stockholm  är en bra sida att börja med!

Finns det stadgar och hur ser de ut?

Ja – de finns att ladda ner under fliken ”Stadgar”. Under fliken ”Viktiga dokument”  finns även andra dokument av betydelse, så som protokoll från årsstämmor m.m.

Vilka regler gäller andrahandsuthyrning, överlåtelser och lägenhetsbyten?

Frågor rörande lägenhetsbyten, överlåtelser av bostadsrätter och andrahandsuthyrning handläggs av  Einar Mattsson Byggnads AB, växel 08-586 263 00, vardagar kl. 09.00 – 12.00. Beträffande andrahandsuthyrning har styrelsen beslutat att ett sådant avtal ska gälla under högst ett år och därefter omprövas. I vissa fall är det möjligt att hyra ut under längre tid, dock max tre år, om speciella skäl föreligger, exempelvis tjänstgöring eller studier på annan ort. Det krävs styrelsens samtycke för att få hyra ut hela lägenheten i andra hand. Du ska ha ett skäl och göra en ansökan hos styrelsen.

Vilka regler gäller vid inglasning av balkonger??

Inglasning av balkong får endast ske efter tillstånd från föreningen och giltigt bygglov från kommunen och skall utföras av en hantverkare som är kunnig på området och är försäkrad.

Föreningen har 2019 fått ett nytt bygglov och det gäller i fem år framåt och avser inglasning utan synliga profiler. Bygglovet är generellt och gäller samtliga balkonger i hela vår BRF. Samtliga som väljer att nyttja bygglovet kommer att debiteras en ansökningskostnad på 600: -.

Uppstår det en skada som drabbar andra lägenheter kan den som orsakar skadan bli ersättningsskyldig. Vår fastighetsförvaltare Einar Mattsson tfn 08-586 263 00 kan ge ytterligare information. Meddela också föreningsstyrelsen innan arbetet påbörjas.

 

När krävs det bygglov och inte om man vill renovera? Får man riva väggar?  Får man lägga golvvärme? Får man byta ut fläkten i köket?

Enklare renovering av lägenheten såsom målning, tapetsering, omläggning av golv eller utbyte av köksinredning kräver ej bygglov eller föreningens tillstånd.

Ombyggnad av lägenhet som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för vatten, avlopp, ventilation eller värme får endast ske efter tillstånd från Brf. Måttbandet i Stockholm. Allt arbete skall ske fackmannamässigt.

Mer detaljer kring renovering/ombyggnad samt blankett för renoveringsansökan finns under fliken Gemensamma regler.

 

Får man dra om vatten och el om man anlitar fackman?

Avstängning av vattenstammar görs av fastighetsskötaren efter att ni har meddelat om detta genom en felanmälan i Einar Mattssons växel. Allt arbete skall utföras fackmannamässigt. Vid badrumsrenoveringar så måste auktoriserade hantverkare anlitas. På www.bkr. se (Kakelsättate) och www. sakervatten. se (Rörmokare) hittar man anslutna byggfirmor.

Hur fastställs avgiften till Brf?

Styrelsen fastställer avgiften. Sen fördelas den ut på medlemmarna med det andelstal som lägenheten har. Andelstalet framgår i den ekonomiska planen.

Behöver jag lägga bostadsrättförsäkring till min hemförsäkring?

Du behöver ha en vanlig hemförsäkring. Föreningen har tecknat en försäkring hos Folksam som även omfattar bostadsrättsinnehavare. Försäkringsvillkoren finns på viktiga dokument på hemsidan.

 

 

Saknar du svar på någon fråga?
Skicka oss ett inlägg så vi kan svara här!