MÅTTBANDET - START

Värmen och energioptimeringen

Tack alla för stort tålamod i värmefrågan!

En kort statusrapport: Injusteringen av värmesystemet är klar men det har tyvärr blivit förseningar av besiktningen som måste göras för att arbetet kan godkännas. Besiktningen kommer att genomföras direkt efter påsk och blir det godkänt kan de efterlängtade termostaten sättas in och alla vi boende kyla ner våra lägenheter till var och ens belåtenhet.

Mvh/styrelsen

Comments are closed.