MÅTTBANDET - START

Vårstädning 31 maj är inställd

Eftersom det pågår både rivning och markarbeten på gården just nu, blåser vi av vårstädningen på söndag 31 maj och samlar oss för en höststäddag i stället.

Blommor till lådorna kommer fortfarande köpas in och vi planerar att göra dem sommarfina i början av juni.

Trädgårdsgruppen

Comments are closed.