MÅTTBANDET - START

Ventilationsprojektet

Vid den senaste OVK:n (obligatorisk ventilationskontroll) som gjordes i föreningen upptäcktes att vi har problem med tilluften.

Tilluften i lägenheterna kommer genom spaltventiler ovanför fönstren.
Spaltventilerna sitter på en ”låda” som är fylld med isolering.
I isoleringen finns en kanal genom vilken luften tas in enligt bild 1.
I ett okänt antal fönster har isoleringen kollapsat och täppt till luftkanalen enligt bild 2. Detta är en mycket ovanlig och olycklig konstruktion.

Efter att ha vridit och vänt på problemet och undersökt olika åtgärdsförslag har vi kommit fram till att det bästa är att försegla den gamla lösningen med vita blindplåtar och sätta nya tilluftsdon i fönsterbågarna.
Den lösning vi fastnat för heter Casamja Omega Max. Lösningen är provmonterad, luftflödestestad och ljudtestad i en lägenhet.
Under provmonteringen gjordes också kalkyler vad gäller tidsåtgång och kostnader. Detta ligger till grund för det förfrågningsunderlag som används i upphandlingen.

När vi satte budgeten för 2019 fick vi göra en grov kostnadsuppskattning utifrån de tidigare förslag som undersökts. Med Casamjalösningen landar vi enligt kalkylerna långt under vad vi budgeterat för.

Projektet är nödvändigt för att möta de lagkrav som finns och kommer att påbörjas så snart som möjligt. När det är klart kan vi äntligen trimma in och få balans i vår ventilation.

Bild 1. Bild 2.

Bild 3.

I ”Byteshörnan” i stora entrén till kollektivhuset finns en Casamjaventil monterad för alla som vill klämma och känna på den.
Den gamla spaltventilen sitter dock kvar ovanför. Det kommer den inte att göra i lägenheterna.

På årsstämman fanns denna ombyggnad av ventilationen med som proposition från styrelsen.
Propositionen fick enhälligt bifall från stämman.
Dock behövs varje lägenhetsinnehavares skriftliga medgivande för att det ska kunna genomföras.
Blankett och instruktioner har delats ut till samtliga bostadsrätter i föreningen.

Om du har någon fråga kring detta som du inte hittat svar på här, är du välkommen att maila styrelsen på styrelsen@mattbandet.se
Vi kommer även att besvara frågor i tråden ”Ventilationsprojektet” i Måttbandets facebookgrupp.

Ha en skön sommar!
/Styrelsen

Frågor och svar:

Vad är ”OVK”?
OVK betyder Obligatorisk VentilationsKontroll. Det är en kontroll som ska göras vart sjätte år i våra lägenheter av en certifierad kontrollant.
De anmärkningar som uppkommer åligger oss som förening att åtgärda, annars får vi böter.
Den senaste var 2013 och visade bl.a. på de brister som nu ska åtgärdas.

Går de nya ventilerna att öppna och stänga?
De nya ventilerna går att öppna och stänga, men det går inte att helt strypa flödet.
Det ”stängda” läget släpper fortfarande in lite luft.

Drar det lika mycket från de nya ventilerna som från de gamla?
De nya ventilerna har en diffusor som ger bättre inblandning i rumsluften.
De är dragfria ca 30 cm från fönstret

Kommer det att påverka hur mycket ljud som kommer in från gatan?
De ljudmätningar som gjorts visar att vi har god fasadisolering sen tidigare.
De nya ventilerna når samma fina värden med ljuddämpare monterad.

Hur lång tid tar det att montera dem?
Provmonteringen visade att det bör ta ca 40 minuter per fönster.
Arbetet är varken särskilt bullrigt eller dammigt, men du behöver ha plockat bort de saker du har i fönstret så att montören får fritt fram.
Naturligtvis dammsuger montören efter sig när hen är klar.

Vilka fönster ska de monteras på?
Kan jag välja vilka fönster jag vill ha dem på?

De nya ventilerna monteras på de fönster där de gamla spaltventilerna nu sitter.
I de fall där det sitter en spaltventil rakt ovanför balkongdörren kan det bli aktuellt att montera
just den ventilen i ett annat fönster i rummet – om det behövs.
Hur många ventiler som krävs styrs av det totala luftinflödesbehovet i rummet.
I vissa fall kan det vara fördelaktigt att montera i ett annat fönster.

Jag har inglasad balkong. Hur blir det då?

Det beror på hur rummet ser ut. I vissa fall går det att montera de nya ventilerna i andra fönster.
I en del fall kan det krävas att någon slags ventil/öppning görs i inglasningen.

Vi har gjort sovrum av vår matplats. Går det att få en monterad i det rummet?

Ett rum som används som sovrum ska ha en ventil för att OVK ska bli godkänd.
Grundmontaget i lägenheterna görs med  Casamja OmegaMax 55 men det finns en OmegaMax 39 att tillgå om det är ett litet rum som ska få en ny ventil.
I något enstaka undantagsfall kan det bli aktuellt med en Fresh-ventil.

Vad händer med de gamla ventilerna?

De monteras bort och ersätts med en vit blindplåt. 

Vad händer om jag vägrar?

Då kommer föreningen att tvingas gå till hyresnämnden för att få ärendet avgjort där.

Dokument för den nyfikne:

Förfrågningsunderlag
Produktblad Casamja
Montering
Ljudmätning