MÅTTBANDET - START

Vi söker dig som vill engagera dig i föreningens styrelse!

Inför nästa stämma i maj 2021 söker valberedningen efter medlemmar som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelse.

Att sitta i Brf-styrelsen är intressant och lärorikt och ger dig möjlighet att påverka ditt och dina grannars boende. Arvode utgår för ledamöternas arbete i styrelse, men du bör engagera dig framförallt av intresse för föreningen. Viktigast är att du är intresserad och villig att lägga tid på styrelsearbetet!

Ledamöterna väljs av stämman, oftast på två år i taget. Styrelsen träffas två gånger i månaden. Då deltar alla styrelseledamöterna, även suppleanterna.

Välkommen att höra av dig till oss!

Valberedningen Brf Måttbandet

Epost: valberedning@mattbandet.se

Anna Holmgren, 070 898 0852

Niklas Hanson, 070 871 24 23,

Numi Östlund, 0706 67 30 70

Comments are closed.