MÅTTBANDET - START

Vill du vara med och påverka ditt boende?

Vi söker dig som vill engagera dig i föreningens styrelse!

Inför nästa stämma i maj 2019 söker valberedningen efter medlemmar som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelse eller i valberedningen. Vi söker också en representant för hyresgästerna i Brf Måttbandet.

Att sitta i Brf-styrelsen är intressant och lärorikt och ger dig möjlighet att påverka ditt och dina grannars boende. Du kommer lära dig en hel del under arbetets gång. Styrelsen ställs ofta inför frågor som handlar om upphandling, fastighetsteknik, ekonomi och juridik.

Ledamöterna väljs av stämman, oftast på två år i taget. Styrelsemöten hålls en gång i månaden, och styrelsens olika utskott ses en gång i månaden.

Arvode utgår för ledamöternas arbete i styrelse, men du bör engagera dig framförallt av intresse för föreningen. Viktigast är att du är intresserad och villig att lägga tid på styrelsearbetet!

Välkommen att höra av dig till oss!

Valberedningen Brf Måttbandet

Epost: valberedning@mattbandet.se

Tel: Anna Holmgren, 070 898 0852

Comments are closed.