MÅTTBANDET - START

Vill du vara med och påverka vårt boende?

Mars 2020

Till alla medlemmar i BRF Måttbandet

Vi söker dig som vill engagera dig i föreningens styrelse! Inför nästa stämma i maj 2020 söker valberedningen medlemmar som vill engagera sig i vårt gemensamma boende genom styrelsearbete.

Att sitta i styrelsen för vår Brf är intressant och lärorikt och väldigt roligt. Det ger dig också möjlighet att påverka ditt och dina grannars boende. Arvode utgår för ledamöternas arbete i styrelsen, men grunden för engagemanget måste vara ett intresse för föreningen och att du har lite tid att lägga på styrelsearbetet.

Ledamöterna väjs av stämman, oftast på två år i taget Styrelsemöten hålls en gång varje månad och styrelsens olika utskott ses en gång i månaden.

Hör av dig till oss innan den 31 mars om du är intresserad och vill veta mer.

Hälsningar från Valberedningen BRF Måttbandet

Epost: valberedningen@mattbandet.se.

Telefon Anna Holmgren 070 898 08 52

Comments are closed.